Tomáš Pour

Ukazovat lidem, jak se věci ve skutečnosti mají, že svět je temný problematický, že ho neznáme. To znamená ale přijít do konfliktu a jít na smrt. prof. Jan Patočka o Sokratovi
English

Blog

... další články

Videa @ youtube

Kontakt

LinkedIn  Twitter  tomas.pour@boostcamp.biz